ติดตามพัสดุที่จัดส่ง (Flash Express)

กรอกหมายเลขพัสดุที่ต้องการค้นหา
สามารถใช้ , (Comma) ในการคั่นระหว่างเลขพัสดุในกรณีต้องการค้นหาที่ละหลายชิ้น

** สามารถค้นหาพัสดุได้ไม่เกิน 20 ชิ้นต่อครั้ง